Csatlakozás pártoló tagként

BELÉPÉSI NYILATKOZAT PÁRTOLÓ TAGKÉNT

Ez úton nyilatkozom belépési szándékomról PÁRTOLÓ tagként a Balatonszepezdi Gesztenyevirág Nőegyletbe.
Belépés időpontja és helye: Balatonszepezd, 2017.
A Nőegylet pártoló tagként részt kívánok venni terveik megvalósításában, a rendezvényeiken és jótékonysági eseményeiken egyaránt.
A Nőegylet alapító okiratában foglaltakat ismerem és azzal egyetértek .
Az éves pártolói tagdíj összegét / 4 000 Ft / tudomásul vettem.