Csatlakozás tagként

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Ez úton nyilatkozom belépési szándékomról tagként a Balatonszepezdi Gesztenyevirág Nőegyletbe.
Belépés időpontja és helye: Balatonszepezd, 2017.
A Nőegylet tagjaként részt kívánok venni terveik megvalósításában, a rendezvényeiken és jótékonysági eseményeiken egyaránt.
A Nőegylet alapító okiratában foglaltakat ismerem és azzal egyetértek .
Az éves tagdíj összegét / 8 000 Ft / tudomásul vettem.
Néhány mondatban mutatkozzon be és írja le , miben és hogyan kívánja a Nőegylet munkáját segíteni .